Wagenpark

Wagenparkverzekeringen

Het meest schadegevoelige bezit goed verzekerd

Het wagenpark is voor veel organisaties een zeer belangrijk bezit en een niet weg te denken onderdeel van het bedrijfsproces. Tegelijkertijd is de kans op schade groot. Dit kan vervelende gevolgen hebben wanneer motorrijtuig(en) voor langere tijd stil komen te staan als gevolg van schade.

De verzekeringsoplossingen die Intermont biedt zijn dan ook gebaseerd op een combinatie van preventie, dekking voor schade en het bieden van hulp bij calamiteiten. Dit alles om ervoor te zorgen dat de continuïteit binnen een organisatie kan worden gewaarborgd. Wij vertegenwoordigen risicodragers en behartigen dan ook de belangen van deze risicodragers. Dat betekent dat we in goed overleg met verzekerden er alles aan zullen doen om de schadelast voor risicodragers beheersbaar te houden.

Dekking

Naast de basisverzekeringen kunnen wij ook dekking bieden voor diverse aanvullende risico’s.

Netwerk

Wij hebben intern en extern deskundige preventieadviseurs tot onze beschikking.

De wagenparkverzekering biedt dekking op meerdere gebieden:

  • Wettelijke aansprakelijkheid
  • Volledig casco
  • Schadeverzekering voor inzittenden
  • Beperkt casco
  • Ongevallenverzekering  voor inzittenden
  • Rechtsbijstandverzekeing
Voorkomen net zo belangrijk
Met intern en extern deskundige preventieadviseurs brengen we met u en uw medewerkers de risico's in kaart die u loopt met uw wagenpark. Met gedetailleerde schadedata en trainingen beïnvloeden we het rijgedrag op een positieve manier.

Toelichting basisdekkingen Wagenparkverzekeringen

Wettelijke aansprakelijkheid: Dit is de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsdekking bedoeld voor schade die u met het motorrijtuig toebrengt aan derden.

Beperkt casco: Dekking waarmee u (voorvallen zoals in de polis benoemd) schade aan de auto zelf dekt, zoals ruitschade of ruitvervanging, stormschade, brandschade en diefstal.

Volledig casco: De meest uitgebreide dekking waarbij u de schade aan uw auto als gevolg van een aanrijding verzekert. Ook als de geleden schade uw eigen schuld is.

Toelichting aanvullende dekkingen Wagenparkverzekeringen

Ongevallen verzekering voor inzittenden: Een verzekering die een vast bedrag uitkeert wanneer de bestuurder of inzittende(n) als gevolg van een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden.

Schadeverzekering voor inzittenden: Verzekering die de schade (zowel zaakschade als letselschade) van de bestuurder en/of inzittende(n) vergoedt.

Rechtsbijstandverzekering: Met deze verzekering heeft u recht op juridische hulp bij een conflict als gevolg van een schade.

Meer informatie?

Makelaars en risicodragers kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen voor vragen over onze mogelijkheden op het terrein van aansprakelijkheidsverzekeringen.
Individuele verzekerden dienen zich eerst tot hun makelaar te wenden.