wagenpark_verzekeringen

Wagenparkverzekering

Wagenparken goed verzekerd

Intermont is specialist op het gebied van wagenparkverzekeringen en biedt voor elk wagenpark maatwerkoplossingen aan.

  • Naast de basisverzekeringen kunnen wij ook dekking bieden voor diverse aanvullende risico’s.
  • Wij hebben intern en extern deskundige preventieadviseurs tot onze beschikking.
Ontdek
Intermont Ontdek
Intermont

Het meest schadegevoelige
bezit goed verzekerd

Het wagenpark is voor veel organisaties een zeer belangrijk bezit en een niet weg te denken onderdeel van het bedrijfsproces. Tegelijkertijd is de kans op schade groot. Dit kan vervelende gevolgen hebben wanneer motorrijtuig(en) voor langere tijd stil komen te staan als gevolg van schade.

De verzekeringsoplossingen die Intermont biedt zijn dan ook gebaseerd op een combinatie van preventie, dekking voor schade en het bieden van hulp bij calamiteiten. Dit alles om ervoor te zorgen dat de continuïteit binnen een organisatie kan worden gewaarborgd. Wij vertegenwoordigen risicodragers en behartigen dan ook de belangen van deze risicodragers. Dat betekent dat we in goed overleg met verzekerden er alles aan zullen doen om de schadelast voor risicodragers beheersbaar te houden.

De wagenparkverzekering biedt dekking op meerdere gebieden:

  • Wettelijke aansprakelijkheid
  • Beperkt casco
  • Volledig casco
  • Ongevallenverzekering voor inzittenden
  • Schadeverzekering voor inzittenden
  • Rechtsbijstandsverzekering

Toelichting basisdekkingen Wagenparkverzekeringen

Wettelijke aansprakelijkheid

Dit is de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsdekking bedoeld voor schade die u met het motorrijtuig toebrengt aan derden.

Beperkt casco

Dekking waarmee u (voorvallen zoals in de polis benoemd) schade aan de auto zelf dekt, zoals ruitschade of ruitvervanging, stormschade, brandschade en diefstal.

Volledig casco

De meest uitgebreide dekking waarbij u de schade aan uw auto als gevolg van een aanrijding verzekert. Ook als de geleden schade uw eigen schuld is.

Toelichting aanvullende dekkingen Wagenparkverzekeringen

Ongevallen verzekering voor inzittenden

Een verzekering die een vast bedrag uitkeert wanneer de bestuurder of inzittende(n) als gevolg van een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden.

Schadeverzekering voor inzittenden

Verzekering die de schade (zowel zaakschade als letselschade) van de bestuurder en/of inzittende(n) vergoedt.

Rechtbijstandverzekering

Met deze verzekering heeft u recht op juridische hulp bij een conflict als gevolg van een schade.

Meer informatie?

Makelaars en risicodragers kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen voor vragen over onze mogelijkheden op het terrein van onze wagenparkverzekering.

Individuele verzekerden dienen zich eerst tot hun makelaar te wenden.