FAQ

Heeft u nog vragen?

Dat is een professionele, financieel dienstverlener die de bevoegdheid (‘volmacht’) heeft om namens een of meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een verzekeraar, ook doet.

Bijna, want hij draagt geen financiële risico’s. Dat is wettelijk zo geregeld. Een gevolmachtigd agent heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Een gevolmachtigd agent is een financiële dienstverlener met een belangrijke toegevoegde waarde – zijn volmacht(en). Daardoor kan hij u beter en sneller van dienst zijn.

Het briefhoofd of de website brengen meestal snel uitkomst. Of raadpleeg de polis: als een polis of overeenkomst is ondertekend door de financieel dienstverlener in plaats van door de verzekeringsmaatschappij, hebt u vrijwel zeker te maken met een gevolmachtigd agent.

U kunt ook het register van financieel dienstverleners op www.afm.nl raadplegen.

En bij schade?

De financiële dienstverlener regelt dat als gevolmachtigd agent ook allemaal zelf. Wel zo fijn als u prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen.

Of het nu gaat om het verzekeren van een auto of wagenpark, een woonhuis of fabriekscomplex, de gevolmachtigd agent is een professional die het juiste financiële product kan leveren.

De gevolmachtigd agent kan u naast standaard producten van verzekeraars ook maatwerk leveren in de vorm van een eigen volmachtproduct. Hij kan de prijs of voorwaarden van een standaard maatschappijproduct zelf aanpassen.

Hij kan ook een nieuw financieel product samenstellen als dat beter aansluit bij uw situatie. Boven een dergelijke polis komt vaak de kantoornaam van de gevolmachtigd agent te staan.

De gevolmachtigd agent kan ook zelf een nieuw financieel product ontwikkelen en dat onder eigen merknaam op de markt brengen. Een eigen volmachtproduct is het ‘huismerk’ van de gevolmachtigd agent.

Heel eenvoudig. De polis of overeenkomst is in dat geval ondertekend door de gevolmachtigd agent zelf. Dat doet hij namens een of meer verzekeringsmaatschappijen of banken. Die worden ook wel risicodragers genoemd en staan apart op de polis of overeenkomst vermeld.

Is het er meer dan één, dan wordt hun aandeel vermeld. Bij verzekeringen bijvoorbeeld: 50% verzekeringsmaatschappij X, 30% verzekeringsmaatschappij Y en 20% procent verzekeringsmaatschappij Z.

Ja. De risicodragers zijn immers altijd bekende maatschappijen. Bij uw aanvraag, polisbeheer en schadeafwikkeling hebt u echter maar met één vertrouwde dienstverlener te maken: de gevolmachtigd agent.

Nee, er worden geen additionele kosten in rekening gebracht. Dit is verdisconteerd in de premie.

Wanneer u een verzekering afsluit via een bij ons aangesloten makelaar kunnen er poliskosten door de makelaar in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen worden vermeld op de site van de betreffende makelaar.

De gevolmachtigd agent heeft een volmacht van één tot soms tientallen verzekeraars. Daar kan hij zelfstandig voor optreden. Maar hij is niet verplicht om financiële producten onder te brengen bij de partijen waarvan hij een volmacht heeft.

Wel zal hij in beginsel kiezen voor een volmachtproduct als dat voor u passend is, omdat hij de dienstverlening aan u dan helemaal in eigen hand heeft.

Voor extra informatie, zie ons beleid conflicterende belangen.

Zeker! Een gevolmachtigd agent voldoet volledig aan de eisen die door de Autoriteit Financiële Markten (Afm) zijn gesteld. Bovendien stellen verzekeraars die een volmacht aan een financieel dienstverlener verlenen nog eens extra voorwaarden van vakbekwaamheid, transparantie en integriteit.

Alle gevolmachtigd agenten zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag of kijk op www.kifid.nl.

De Raetsheren van Orden Groep B.V. is enig aandeelhouder van Intermont Assuradeuren B.V. Intermont Assuradeuren B.V. werkt geheel onafhankelijk van de andere werkmaatschappijen binnen de Groep.

Ter voorkoming van conflicterende belangen conformeren wij ons aan de Kwaliteitsnormering NVGA, artikel 1.1.

NVGA_Kwaliteitsnormering_2018

NVGA-circulaire-procedure-conflicterende-situaties

Heeft u een klacht? Dan verwijzen wij u graag door naar onze klachtenprocedure.

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Dan verwijzen wij u graag door naar onze privacyverklaring.

Heeft u vragen over ons fraudebeleid? Dan verwijzen wij u graag door naar ons fraudebeleid.

Intermont brengt €5,- poliskosten in rekening.

U kunt ons op verschillende manieren bereiken. U vindt onze contactgegevens op de website onder ‘Contact‘ en als u daar uw gegevens achterlaat, nemen wij graag contact met u op.

Heeft u vragen over het melden van een schade? Dan verwijzen wij u graag door naar onze procedure schademelding.

Heeft u meer vragen?

Makelaars en risicodragers kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen voor vragen over onze mogelijkheden op het terrein van aansprakelijkheidsverzekeringen.
Individuele verzekerden dienen zich eerst tot hun makelaar te wenden.