Cyber

Cyberverzekeringen

Bij cybercrime is 24/7 beschikbaarheid een must

Cybercriminelen houden geen rekening met kantoortijden. Daarom staat ons incident management team 7 dagen per week, 24 uur per dag, tot beschikking van verzekerden in het geval zij getroffen worden door cybercrime. Nauw overleg tussen Intermont, makelaar en verzekerden gedurende een incident, is van essentieel belang.

Wij zetten graag onze kennis en ervaring op het gebied van cybercrime in om de gevolgen van een cyberincident zo veel als mogelijk te beperken.

Dekking

Ondanks toename van cybercriminaliteit biedt Intermont dekking voor cyberrisico.

Analyse

Intermont maakt bij acceptatie een gezonde kritische analyse van het risico.

Netwerk

Intermont beschikt over een uitgebreid netwerk van specialisten die een bijdrage kunnen leveren aan incident management.

De cyberverzekering biedt dekking op een aantal gebieden, zoals:

Intermont heeft volmachten van diverse risicodragers om CAR (Constructie All Risk) verzekeringen te accepteren.

 • Kosten incidentmanagement
 • Kosten herstel data
 • Aanschaf nieuwe hard- en software
 • Kosten van verweer
 • Losgeldbetalingen
 • Bedrijfsschade
 • Reputatieschade
 • Claims van derden
 • Administratieve boetes

Sommige dekkingselementen zijn afhankelijk van het risicoprofiel en sommige kosten komen enkel voor vergoeding in aanmerking indien deze vooraf met ons zijn afgestemd.

Cybercrime neemt toe
In onze huidige samenleving krijgen steeds meer organisaties te maken met cybercrime. De ernst hiervan blijkt wel uit het feit dat er inmiddels meer cyberincidenten plaatsvinden dan woninginbraken. Nu cybercrime zeer lucratief is voor criminelen valt ook niet te verwachten dat het risico van cybercrime op korte termijn zal afnemen. In het tegengaan van cybercriminaliteit speelt kennis en ervaring een belangrijke rol. De wijze waarop en de snelheid waarmee wordt gehandeld na het ontdekken van een incident is van invloed op het uiteindelijke succes van cybercriminelen.
Getroffen bedrijven hebben grote gevolgen
Datalekken of cyberincidenten berokkenen wereldwijd bedrijven enorme schade. De kosten worden geschat op 7 miljard euro. Hackers zijn meer actief dan ooit en gaan steeds professioneler te werk. Toch staan bedrijven hier niet vaak bij stil en worden onvoldoende maatregelen genomen.
Schade door cybercriminaliteit
Cybercrime is een businessmodel dat loont voor cybercriminelen. Dat geldt voor zowel bedrijfsmatige organisaties als (semi) publieke instellingen. Belangrijke kosten na een incident zijn kosten van het managen van het incident, bedrijfsschade, reputatieschade, kosten van herstel van data, aanschaf nieuwe hard- en software, en schade die derden hebben geleden. Een ander belangrijke kostencomponent is het betaalde losgeld en eventueel een opgelegde boete. Een cyberverzekering via Intermont kan dekking bieden voor alle voornoemde kosten.

Cyberrisico’s goed verzekeren vraagt om een grondige analyse

Om te voorkomen dat organisaties te weinig investeren in hun eigen beveiliging, maakt Intermont bij de acceptatie een gezonde kritische analyse van het risico op de volgende punten:

 • Data encryptie
 • Medewerkers bewustzijn en training van medewerkers
 • Inrichting hard- en software inclusief genomen beveiligingsmaatregelen
 • Multi Factor Authenticatie
 • Aanwezigheid van beleid, protocollen en toezicht op naleving hiervan
 • Hoeveelheid persoonsgegevens (specifiek aandacht voor medische data)

Meer informatie?

Makelaars en risicodragers kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen voor vragen over onze mogelijkheden op het terrein van aansprakelijkheidsverzekeringen.
Individuele verzekerden dienen zich eerst tot hun makelaar te wenden.