cybersecurity_cyberrisico_cyberverzekeringen

Cyberverzekeringen

Het sluitstuk voor gedegen risicomanagement

Veel organisaties zijn onvoldoende beveiligd voor cybercrime. Intermont erkent dit op de volgende manier:

 • Ondanks toename van cybercriminaliteit biedt Intermont dekking voor cyberrisico.
 • Intermont maakt bij acceptatie een gezonde kritische analyse van het risico.
 • Intermont beschikt over een uitgebreid netwerk van specialisten die een bijdrage kunnen leveren aan incident management.
Ontdek
Intermont Ontdek
Intermont

Bij cybercrime is 24/7 beschikbaarheid een must

Cybercriminelen houden geen rekening met kantoortijden. Daarom staat ons incident management team 7 dagen per week, 24 uur per dag, tot beschikking van verzekerden in het geval zij getroffen worden door cybercrime. Nauw overleg tussen Intermont, makelaar en verzekerden gedurende een incident, is van essentieel belang.

Wij zetten graag onze kennis en ervaring op het gebied van cybercrime in om de gevolgen van een cyberincident zo veel als mogelijk te beperken.

De cyberverzekering biedt dekking op een aantal gebieden, zoals:

 • Kosten incidentmanagement
 • Bedrijfsschade
 • Kosten herstel data
 • Reputatieschade
 • Aanschaf nieuwe hard- en software
 • Claims van derden
 • Kosten van verweer
 • Administratieve boetes
 • Losgeldbetalingen

Sommige dekkingselementen zijn afhankelijk van het risicoprofiel en sommige kosten komen enkel voor vergoeding in aanmerking indien deze vooraf met ons zijn afgestemd.

Om cyberrisico’s goed te verzekeren vraagt om een grondige analyse

Om te voorkomen dat organisaties te weinig investeren in hun eigen beveiliging, maakt Intermont bij de acceptatie een gezonde kritische analyse van het risico op de volgende punten:
 • Data encryptie
 • Multi Factor Authenticatie
 • Medewerkers bewustzijn en training van medewerkers
 • Aanwezigheid van beleid, protocollen en toezicht op naleving hiervan
 • Inrichting hard- en software inclusief genomen beveiligingsmaatregelen
 • Hoeveelheid persoonsgegevens (specifiek aandacht voor medische data)

Meer informatie

Makelaars en risicodragers kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen voor vragen over onze mogelijkheden op het terrein van cyberverzekeringen.

Individuele verzekerden dienen zich eerst tot hun makelaar te wenden.