Acceptatie van verzekeringen

Gebaseerd op onze kennis van risico's

Een ervaren kijk

Doordat wij weten waar de grootste risico’s zich bevinden en hoe schade kan worden voorkomen, kunnen wij onze verzekeringsoplossingen hier goed op afstemmen. Onze acceptatie is gebaseerd op onze kennis van risico’s. Daardoor kunnen wij duidelijke voorwaarden stellen aan de acceptatie hiervan.

Dit kan zich vertalen naar een verhoogd eigen risico, maar ook naar uitsluitingen en/of het stellen van preventie-eisen. Door op deze manier naar de acceptatie van risico’s te kijken, houden we alle risico’s verzekerbaar en betaalbaar.

De juiste verzekeringen

Ondernemers en publiekrechtelijke instellingen willen goed verzekerd zijn. Intermont heeft daarom haar verzekeringsoplossingen volledig afgestemd op de praktijk. Daardoor kunnen verzekerden zich volledig richten op hun core business, terwijl hun belangrijkste risico’s goed verzekerd zijn.

Meer informatie?

Makelaars en risicodragers kunnen direct contact met ons opnemen voor alle vragen met betrekking tot acceptatie van verzekeringen. Voor individuele verzekerden geldt dat zij zich in eerste instantie tot hun makelaar moeten richten.