transport_bedrijfswagens

Transportverzekering

Voor alle soorten transport

Intermont verzekert verschillende risico’s die gepaard gaan met alle vormen van transport. Zo biedt Intermont dekking voor het verzekeren van land- en werkmaterieel, pleziervaartuigen, maar ook voor het transport van goederen en de aansprakelijkheid van bijvoorbeeld containertrailers.

 • Traditionele dekking waarbij maatwerk in overleg mogelijk is.
 • Gevolmachtigd ten behoeve van risico’s in binnen- en buitenland.
 • Netwerk van specialisten die in geval van schade snel kunnen schakelen.
Ontdek
Intermont Ontdek
Intermont

Reken op onze deskundigheid

Intermont heeft een deskundig acceptatie- en schadeteam. Zij zijn als geen ander bekend met de specifieke risico’s die aan alle vormen van transport zijn verbonden.

In geval van een schadeveroorzakend evenement wordt een onafhankelijk expertisebureau ingeschakeld om de toedracht van de schade en omvang te bepalen.

Onder transport vallen de volgende verzekeringsoplossingen:

 • Transportgoederen
 • Container- en/of trailer
 • Transport- en montage
 • Kunst, zaken tijdens exposities
 • Logistieke aansprakelijkheid
 • Eigen vervoer

Doorlopende dekking: De voorwaarden zijn veelal gebaseerd op Nederlandse Beurscondities, aangevuld met specifieke clausules.
Aflopende dekking: De voorwaarden zijn eveneens veelal gebaseerd op Nederlandse Beurscondities, aangevuld met specifieke clausules.

Indien er Engelse condities worden gehanteerd, wordt dit expliciet benoemd in de offerte.

Omvang verzekerde som is variabel, afgestemd op behoefte verzekerde. De premie is afhankelijk van risicoprofiel, verzekerde som, hoogte eigen risico en schadehistorie.

Land en/of werkmaterieelverzekeringen

Voor een pool van maatschappijen accepteren wij land- en/of werkmaterieel, waarbij de volgende aspecten van belang zijn om de premie en/of de condities te bepalen:
 • Omvang van te verzekeren ‘park’
 • Verzekerde waarde
 • Schadeverloop
 • Leeftijd van objecten
 • Aard van de werkzaamheden
 • Eigen risico

Intermont kan zowel het cascorisico verzekeren alsmede dekking bieden voor het aansprakelijkheidsrisico. Intermont verzorgt daarbij de aanmelding bij de RDW voor kentekenplichtige objecten.

De acceptatie van het risico is veelal een maatwerkoplossing, welke Intermont in nauw overleg met de makelaar overeenkomt.

In geval van schade wordt altijd gebruik gemaakt van een onafhankelijke expertisebureau. Daarnaast beschikt Intermont over een team van schadebehandelaren met jarenlange ervaring op het gebied van land- en werkmaterieelschaden.

Meer informatie?

Makelaars en risicodragers kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen voor vragen over onze mogelijkheden op het terrein van transportverzekeringen.

Individuele verzekerden dienen zich eerst tot hun makelaar te wenden.