Verzekeringsoplossingen

Aan Intermont toevertrouwd

Intermont vertegenwoordigt een flink aantal gerenommeerde risicodragers en opereert daarbij als een volledig financieel zelfstandige en onafhankelijke entiteit binnen de Raetsheren van Orden Groep.

Intermont voert dan ook een eigen, onafhankelijk beleid. Daardoor zijn wij in staat de juiste balans te vinden tussen enerzijds de beoordeling van een individueel risico en anderzijds het realiseren van een gezond rendement op portefeuilleniveau.

Onze focus ligt op kwaliteitsbewaking.

Kwaliteit en vertrouwen is voor ons erg belangrijk in de relatie met verzekerden. Daarom voldoen wij aan de wettelijke en contractuele verplichtingen, de kwaliteitsnormeringen van de brancheorganisaties en hebben we een actief fraudebeleid. Dit laatste om te voorkomen dat eventueel kwaadwillende verzekerden een negatieve invloed hebben op het resultaat van de portefeuille.

Paul de Wit, Schadebehandelaar

Meer informatie?

Makelaars en risicodragers kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen voor vragen over onze mogelijkheden op het terrein van aansprakelijkheidsverzekeringen.
Individuele verzekerden dienen zich eerst tot hun makelaar te wenden.