Wagenparkdiensten

Ultieme schadelastbeheersing

Maak kennis met onze wagenparkdiensten

Maatwerk

Maatwerkoplossingen worden afgestemd op de omvang van het wagenpark.

Preventieadviseurs

We hebben interne en externe deskundige preventieadviseurs tot onze beschikking.

Schadepreventie

Het wagenpark is één van de belangrijkste bezittingen voor verzekerden en een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsproces. Dit kan vervelende gevolgen hebben wanneer een motorrijtuig of wanneer motorrijtuigen voor langere tijd stil komen te staan als gevolg van schade.

Wij ondersteunen en begeleiden verzekerden van reactief verzekeren naar proactief beheer, om de schadefrequentie en schadelast beheersbaar te houden. Wij doen dit door middel van maatwerkoplossingen, waarbij we oog hebben voor zowel de materiële componenten als de morele factor. Voor wat betreft het laatste maken we heldere analyses van het rijgedrag van individuele chauffeurs.

Voorkomen net zo belangrijk
Met interne en externe deskundige preventieadviseurs brengen we met verzekerden en hun medewerkers de risico's in kaart die zij lopen met hun wagenpark. Met gedetailleerde schadedata en trainingen beïnvloeden we het rijgedrag op een positieve manier. Insteek is om te komen tot een lagere schadelast, en daarmee tot een aantrekkelijke premie voor verzekerden. Bijkomen voordeel voor verzekerden is dat zij ook minder kosten voor eigen rekening hebben, zoals eigen risico's en niet gedekte schaden.

Meer informatie?

Makelaars en risicodragers kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen voor vragen over onze mogelijkheden op het terrein van aansprakelijkheidsverzekeringen.

Indien u als risicodrager meer informatie wilt over wagenpark preventie, kunt u contact met ons opnemen.