Brand

Brandverzekeringen

Reken op onze deskundigheid

Intermont heeft een deskundig schadeteam. Zij zijn als geen ander bekend met de specifieke gevolgen van brandschade. 

In geval van brandschade wordt een onafhankelijk expertisebureau ingeschakeld om de toedracht van de schade en omvang te bepalen.

> €40 miljoen

Intermont vertegenwoordigt een premievolume van meer dan 40 miljoen euro.

Portefeuille

Intermont’s portefeuille bestaat uit zowel publiekrechtelijke als zakelijke brandrisico’s.

De kracht van Intermont

Brandverzekeringen zijn bij Intermont in goede handen:

  • Intermont is een grote speler bij Europese Aanbestedingen, omdat Intermont kan inschrijven op alle tenders die worden begeleid door makelaars die bij de VNAB zijn aangesloten.
  • Intermont biedt maatwerkoplossingen voor specifieke doelgroepen.
  • De verzekeringsmarkt is de laatste jaren verhard. Intermont volgt de ontwikkelingen op de voet.
  • Intermont combineert binnen- en buitenlandse capaciteit om een zo aantrekkelijk mogelijk voorstel neer te leggen.

Voorwaarden: conform NBZB of NBUG, aangevuld met specifieke voorwaarden en clausules. De verzekerde som wordt afgestemd op het daadwerkelijke risico, waarbij het van belang is dat het bezit is getaxeerd, tenzij anders overeengekomen.

Duidelijk inzicht in specifieke brandrisico's
Intermont maakt onder meer gebruik van een in-house ontwikkelde objectenregistratie en het platform Cyclomedia, met als doel een volledig beeld te vormen van het risoco. Daarnaast hanteert Intermont eigen acceptatiemodellen om de premie te bepalen.
Relevante marktontwikkelingen
Intermont volgt relevante ontwikkelingen in relatief nieuwe markten om reële inschattingen te maken op het gebied van brandrisico's, zoals op het terrein van zonnepanelen, laadpalen, scope-12 inspecties en meer.
Specifieke focus op branches
Waarde kan per branche verschillen. Daarom vertegenwoordigt Intermont brandverzekeringen voor verschillende branches zoals onderwijs, gemeentes, VvE's en overig vastgoed. Wij doen dit in nauw overleg met onze risicodragers.

Meer informatie?

Makelaars en risicodragers kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen voor vragen over onze mogelijkheden op het terrein van aansprakelijkheidsverzekeringen.
Individuele verzekerden dienen zich eerst tot hun makelaar te wenden.