europese_aanbesteding_tenderdesk

Europese Aanbesteding

Maak kennis met onze Tenderdesk

Voor een Europese Aanbesteding ben je bij onze Tenderdesk in ervaren handen.

 • Intermont heeft vele jaren ervaring op het terrein van aanbestedingen.
 • Wij zijn bekend met alle procedurele vereisten van een aanbestedingsprocedure.
 • Intermont brengt op basis van ervaring vraag en aanbod samen.
Ontdek
Intermont Ontdek
Intermont

Meer dan 80% succes!

De jarenlange ervaring van Intermont op het terrein van aanbestedingen in de breedte, en Europese Aanbestedingen in het bijzonder, maakt dat wij in staat zijn de beschikbare risico-informatie op goede wijze te analyseren en de juiste vragen te stellen gedurende het aanbestedingsproces. De finesses op dit vlak dragen bij aan een hoge succesratio.

Europese aanbestedingsspecialist op het terrein van:

 • Brand
 • Wagenpark
 • Inkomen
 • Aansprakelijkheid
 • Transport
 • Ongevallen

Intermont volgt de Europese ontwikkelingen op het terrein van verplichte aanbestedingen op de voet. Hierdoor kunnen wij snel schakelen en te allen tijde maatwerk leveren.

De stappen van een aanbesteding

 • 1
  Publicatie van de opdracht
 • 2
  Stellen van vragen, nota van inlichtingen
 • 3
  Indien nodig het stellen van vragen bij een tweede nota van inlichtingen
 • 4
  Indienen van de aanmelding/ inschrijving
 • 5
  Gunning. Bij een niet-openbare aanbesteding volgt er een tweede fase

Hoe onze Tenderdesk risicodragers faciliteert

 • Signalering nieuwe aanbestedingen
 • Kennis van de werking van alle aanbestedingsplatforms
 • Signalering termijnen en deadlines
 • Strategisch meedenken op zowel aanbestedings- als verzekeringstechnisch gebied
 • Volledig op de hoogte van wet- en regelgeving
 • Op strategische wijze vragen stellen en eventueel stellen van aanvullende vragen
 • Het invullen van de benodigde inschrijfdocumenten en het uitwerken van de kwaliteitsaspecten
 • Indien nodig ageren tegen de gunningsbeslissing

Voor onze volmachtgevers

Heeft u een concreet vraagstuk waarbij wij u kunnen ondersteunen?