Aansprakelijkheid​

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Ontdek de vele voordelen van Intermont

Ervaring

Intermont heeft vele jaren ervaring op het terrein van aanbestedingen.

Procedure

Wij zijn bekend met alle procedurele vereisten van een aanbestedings­procedure.

Vraag & aanbod

Wij zijn Lloyd’s Coverholder en bevoegd Lloyd’s Syndicaten te vertegenwoordigen.

Vertrouw op Intermont

Navigeer moeiteloos door de verzekeringsacceptatie, tenderdeskondersteuning en wagenparkbeheer met Intermont. Onze uitgebreide diensten omvatten deskundige verzekeringsovername, strategische (Europese) tenderbegeleiding en geavanceerd wagenparkmanagement. Optimaliseer uw risicobeheer, maximaliseer kansen en versterk uw bedrijf met Intermont als uw betrouwbare partner.

Ontdek hoe onze op maat gemaakte oplossingen uw bedrijf naar nieuwe hoogten kunnen tillen.

Aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven

We bieden diverse dekkingen aan onder de aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven:

  • Standaard dekking voor product- en werkgevers­aansprakelijkheid.
  • Elk schadegeval is standaard gedekt tot een bedrag van € 2.500.000.
Standaard is een bedrag van maximum € 5.000.000 per verzekeringsjaar gedekt.
  • De Nederlandse Beurspolis voor Aansprakelijkheid (NBA) 2014  wordt veelal als uitgangspunt gehanteerd met daarnaast algemene en bijzondere voorwaarden.
  • Werknemers, uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiaires zijn meeverzekerd.
  • Maatwerk is hier in samenspraak met de makelaar mogelijk.

Bestuurders­aansprakelijkheids­
verzekering (D&O)*

Met de bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering wordt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders beschermd tegen aansprakelijkheids­claims van derden of het bedrijf zelf. De bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering biedt dekking tegen interne en externe aansprakelijkheids­claims. Zowel huidige, voormalige als toekomstige bestuurders, commissarissen en toezichthouders vallen onder de dekking. De verzekering is geschikt voor bedrijven (BV’s en NV’s), verenigingen, stichtingen en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Wij hebben van diverse maatschappijen volmachten om hier dekking voor te verlenen. Wij doen dit altijd in samenspraak met de makelaar.

Aansprakelijkheids­verzekering voor 
(semi-)publieke instellingen

De verzekeringen die overheden en andere (semi-)publieke organisaties sluiten zijn vrijwel altijd maatwerk. De verzekerings­oplossingen zijn gerelateerd aan de specifieke risico’s die deze organisaties lopen en deze zijn heel anders dan in het bedrijfsleven. Intermont werkt met een team van specialisten dat veel kennis en ervaring heeft opgedaan met risico’s binnen het (semi-)publieke domein. Voorafgaand aan het uitbrengen van een offerte maken we een duidelijke analyse van het risicoprofiel. We stellen gericht vragen om hier een verdiepingsslag te kunnen maken. Na deze uitgebreide analyse komen we tot een offerte. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat vraag en aanbod bij elkaar aansluiten. Indien er sprake is van een Europese Aanbesteding kan Intermont namens de risicodragers inschrijven.

* De rechtspersoon moet langer dan twee jaar bestaan en geen negatief eigen vermogen hebben op het moment van het aangaan van de verzekering. Op moment dat er een negatief resultaat is in de afgelopen 2 jaren, mag deze niet groter zijn dan het huidige eigen vermogen. Vanzelfsprekend zijn er situaties denkbaar waarin dit genuanceerder ligt. Intermont is altijd bereid om naar een individueel dossier te kijken en eventuele afwijkingen met haar volmachtgevers te bespreken.

Verzekerde bedragen kunnen variëren tussen € 500.000 en € 5.000.000.

Reken op onze deskundigheid

Elke organisatie loopt het risico aansprakelijk te worden gesteld, wat het belang onderstreept van een zorgvuldige analyse en beoordeling van dergelijke claims, ongeacht hun rechtmatigheid. Bij Intermont beschikken we over een deskundig acceptatie- en schadeteam. Het acceptatieteam identificeert vooraf potentiële risico’s en probeert deze proactief te beheren om schade te voorkomen. Desondanks kan een ongeluk altijd gebeuren. In zo’n geval is een nauwkeurige behandeling van de claim van essentieel belang. Wanneer er schade is veroorzaakt, schakelen we een onafhankelijk expertisebureau in om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen.

Meer informatie?

Makelaars en risicodragers kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen voor vragen over onze mogelijkheden op het terrein van aansprakelijkheidsverzekeringen.
Individuele verzekerden dienen zich eerst tot hun makelaar te wenden.