CAR

Construction All Risk verzekeringen

Ervaren in alle opzichten

Het verzekeren van bouwprojecten kan heel complex zijn. Er zijn vaak veel partijen bij een project betrokken met elk een eigen opdracht en overeenkomst. Daarnaast kunnen er verschillen ontstaan tussen het ontwerp en de realisatie. Ook kan de impact op de omgeving groot zijn. En dan hebben we het nog niet gehad over de diverse soorten schaden die kunnen ontstaan tijdens het bouwtraject. Een schade kan leiden tot een vervelende uitloop van het project en dus extra kosten. Het is dan ook van belang vooraf goed af te stemmen welke risico’s er zijn en welke risico’s verzekerd dienen te worden.

Dat maakt een CAR-verzekering in het algemeen ook tot een complex product dat alleen met de juiste begeleiding van de makelaar en risicodragers tot tevredenheid leidt. Onze kennis en ervaring speelt hier een grote rol. De volmachtgevers achter Intermont hebben niet voor niets de pen uit handen gegeven.

Ervaring

Intermont heeft volmachten van diverse risicodragers.

Procedure

We verzekeren bouwprojecten van gemeenten, woningbouw corporaties, en bedrijven.

CAR-verzekeringen via Intermont

Intermont heeft volmachten van diverse risicodragers om CAR (Constructie All Risk) verzekeringen te accepteren.

  • Als een algemene verzekeringsoplossing onvoldoende is regelen wij in samenspraak met de makelaar maatwerk. 
  • In beginsel worden alle partijen die bij de bouw van het te verzekeren object betrokken zijn meeverzekerd.
  • Indien er sprake is van een mogelijkheid tot het nemen van regres, dan nemen wij het regres ter hand.
  • Naast het bouwwerk zelf, verzekeren wij ook de aansprakelijkheid en bestaande eigendommen mee.
  • Het eigen risico wordt in rekening gebracht bij de partij die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de schade.
  • Intermont heeft een eigen team van schadebehandelaren.

De maximale bouwtermijn die wij kunnen verzekeren is 24 maanden per project, aangevuld met een onderhoudstermijn van 12 maanden. Mocht een langere verzekeringsperiode nodig zijn, dan treden wij hierover in overleg met onze volmachtgevers.

Kennis is een vereiste
Afhankelijk van het type project kan een algemene verzekeringsoplossing voldoende zijn, maar veelal vereist een project een maatwerkoplossing. Intermont kan in samenspraak met de makelaar deze maatwerkoplossing bieden. Nu de CAR verzekering een rubriekenpolis is, met vaak een grote diversiteit aan (mede)verzekerden, vergt niet alleen het acceptatietraject de nodige kennis, ervaring en inzichten. Ook in geval van schade blijkt vaak hoe comples een CAR verzekering is. Voor de betrokken partijen op het werk is een adequate en voortvarende schadebehandeling van fundamenteel belang. Onze schademensen zijn hierin gespecialiseerd!

Meer informatie?

Makelaars en risicodragers kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen voor vragen over onze mogelijkheden op het terrein van aansprakelijkheidsverzekeringen.
Individuele verzekerden dienen zich eerst tot hun makelaar te wenden.