Privacyverklaring

Wij geven om uw privacy en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees hier onze privacyverklaring.

Intermont Assuradeuren B.V. onderschrijft uw belang in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast zijn er regels opgesteld ter bescherming van uw privacy in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Deze gedragscode wordt door Intermont Assuradeuren B.V. nageleefd. Met dit privacyreglement willen wij aan u toelichten over de wijze waarop wij met persoonsgegevens van onze klanten omgaan. Dit privacyreglement is ook van toepassing op door ons aangeboden apps.