Intermont: Assuradeur van grote Nederlandse klasse

Intermont Assuradeuren heeft volmachten op het terrein van schade- en inkomensverzekeringen. Met een premievolume van meer dan € 110 miljoen behoort Intermont tot de top tien van Nederlandse assuradeurenbedrijven.

Ontdek
Intermont Ontdek
Intermont
Kwalitatief

Kwalitatief

Wij voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen, de kwaliteitsnormeringen van de beroepsorganisatie, zijn lid van VNAB en hebben een actief fraudebeleid.

Onafhankelijk

Onafhankelijk

Intermont is volledig financieel onafhankelijk van risicodragers en is een op zichzelf staande entiteit binnen Raetsheren Groep.

Lloyd’s erkend

Lloyd’s erkend

Wij zijn Lloyd’s Coverholder en bevoegd Lloyd’s Syndicaten te vertegenwoordigen.

Aan Intermont toevertrouwd

Intermont vertegenwoordigt een flink aantal gerenommeerde risicodragers en opereert daarbij als een volledig financieel zelfstandige en onafhankelijke entiteit binnen de Raetsheren van Orden Groep.

Intermont voert dan ook een eigen, onafhankelijk beleid. Daardoor zijn wij in staat de juiste balans te vinden tussen enerzijds de beoordeling van een individueel risico en anderzijds het realiseren van een gezond rendement op portefeuilleniveau.

Onze diensten

Bekijk in welke diensten wij zijn gespecialiseerd:

Verzekeringsoplossingen

Bekijk de verzekeringsoplossingen waarvoor wij namens onze risicodragers gevolmachtigd zijn:

De kwaliteit van Intermont

Intermont is een professionele organisatie waar veel oog is voor kwaliteit.
Medewerkers van Intermont werken dan ook volledig in lijn met de uitgangspunten zoals vastgelegd in de volgende procedures:

 • Bedrijfscontinuïteitsplan Intermont
 • Beleid Tegenstrijdige Belangen
 • Beleid Integriteit Werknemers
 • Anti-Witwas Beleid
 • Beleid Klokkenluiders
 • Beleid Sanctiecontrole (CDD en TDD)
 • Anti-omkoping Beleid
 • Beleid Dataveiligheid
 • Privacystatement
 • Protocol Schadebehandeling
 • Klachtenprocedure

Intermont vertegenwoordigt altijd de belangen van de risicodragers namens wie zij optreedt. Wij zijn geen makelaar in assurantiën en treden derhalve nooit op als adviseur en/of bemiddelaar.

De laatste jaren heeft Intermont significante groei gerealiseerd.
De verzekeringsmarkt is de laatste jaren erg verhard door een toenemende schadelast, in combinatie met diverse mergers en acquisities. Intermont heeft op een evenwichtige manier ingespeeld op de veranderende marktcondities, zodat zij haar ‘underwriting strategie’ kon voortzetten en haar marktpositie kon behouden.
Jeroen Baart, directeur MGA

Schade en inkomen verzekerd, onder één dak!

Een portefeuille die is opgebouwd met een grote diversiteit aan risico’s en daarvoor gecreëerde verzekeringsoplossingen.

premievolume_intermont

Onze focus ligt op kwaliteitsbewaking.
Kwaliteit en vertrouwen is voor ons erg belangrijk in de relatie met verzekerden. Daarom voldoen wij aan de wettelijke en contractuele verplichtingen, de kwaliteitsnormeringen van de brancheorganisaties en hebben we een actief fraudebeleid. Dit laatste om te voorkomen dat eventueel kwaadwillende verzekerden een negatieve invloed hebben op het resultaat van de portefeuille.
Paul de Wit, Fraude Coördinator

Onze risicodragers

Intermont vertegenwoordigt op dit moment de volgende risicodragers:

AIG Europe S.A., Netherlands Branch

Allianz Benelux N.V.

ASR Schadeverzekering N.V.

Baloise Belgium N.V.

Chubb Insurance Company of Europe SE

Convex Europe S.A.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V.

DUPI Underwriting Agencies Amsterdam B.V.

DUPI Underwriting Agencies B.V.

Elips Life AG

Ergo Versicherung Ag

Ethias N.V./SA

EUCARE Insurance PCC Ltd

Everest Insurance (Ireland) Designated Activity Company

Fatum General Insurance N.V.

Glasassurantie Maatschappij Midglas N.V.

HDI Global SE

HDI Global Specialty SE

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE

Lloyd’s Insurance Company S.A.

MS Amlin Insurance SE

MS Amlin Marine N.V.

N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Maas Lloyd

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.

QIC Europe Limited (QEL)

Quantum Leben AG

Samenwerking Glasverzekering N.V.

SI Insurance (Europe) SA

VHV Allgemeine Versicherung AG

XL Insurance Company SE

Zurich Insurance Europe AG Netherlands Branch (ZIE)