verzekering_afsluiten_schadeexperts

Aansprakelijkheidsverzekeringen

De vele mogelijkheden van Intermont!

Wij zijn namens diverse risicodragers gevolmachtigd voor het verzekeren van zeer uiteenlopende aansprakelijkheidsrisico’s.

  • De zakelijke aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking aan ondernemers voor zaak- en letselschade. Van zowel derden als werknemers.
  • Ook het risico van productaansprakelijkheid of vermogensschade kan onder deze verzekering worden meeverzekerd.
  • Ook publiekrechtelijke organisaties kunnen bij Intermont terecht voor het verzekeren van hun aansprakelijkheidsrisico’s.
  • Bestuurders, toezichthouders en commissarissen lopen aansprakelijkheidsrisico’s gerelateerd aan hun werkzaamheden. Intermont biedt hier een uitgebreide D&O dekking aan.
  • Naast een algemene verzekeringsoplossing is ook maatwerk mogelijk in samenspraak met de makelaar.
Ontdek
Intermont Ontdek
Intermont

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Wie bieden diverse dekkingen aan onder de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven:
  • Standaard dekking voor product- en werkgeversaansprakelijkheid.
  • Werknemers, uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiaires zijn meeverzekerd.
  • Elk schadegeval is standaard gedekt tot een bedrag van € 2.500.000. Standaard is een bedrag van maximum € 5.000.000 per verzekeringsjaar gedekt.
  • Maatwerk is hier in samenspraak met de makelaar mogelijk.
  • De Nederlandse Beurspolis voor Aansprakelijkheid (NBA) 2014  wordt veelal als uitgangspunt gehanteerd met daarnaast algemene en bijzondere voorwaarden.

Bestuurdersaansprakelijkheids- verzekering (D&O)

Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders beschermd tegen aansprakelijkheidsclaims van derden of het bedrijf zelf.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen interne en externe aansprakelijkheidsclaims. Zowel huidige, voormalige als toekomstige bestuurders, commissarissen en toezichthouders vallen onder de dekking.

De verzekering is geschikt voor bedrijven (BV’s en NV’s), verenigingen, stichtingen en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Wij hebben van diverse maatschappijen volmachten om hier dekking voor te verlenen. Wij doen dit altijd in samenspraak met de makelaar.

De rechtspersoon moet langer dan twee jaar bestaan en geen negatief eigen vermogen hebben op het moment van het aangaan van de verzekering. Op moment dat er een negatief resultaat is in de afgelopen 2 jaren, mag deze niet groter zijn dan het huidige eigen vermogen. Vanzelfsprekend zijn er situaties denkbaar waarin dit genuanceerder ligt. Intermont is altijd bereid om naar een individueel dossier te kijken en eventuele afwijkingen met haar volmachtgevers te bespreken.

Verzekerde bedragen kunnen variëren tussen € 500.000 en € 5.000.000.

Reken op onze deskundigheid

Iedere organisatie loopt het risico aansprakelijk te worden gesteld. Of dit terecht is of niet, een aansprakelijkstelling dient altijd goed geanalyseerd en beoordeeld te worden.

Intermont heeft een deskundig acceptatie- en schadeteam. Het acceptatieteam probeert op voorhand in kaart te brengen welke risico’s zich voor kunnen doen, en in welke mate hierop kan worden geanticipeerd teneinde schade te voorkomen.

Toch kan een ongeluk in een klein hoekje zitten. In dat geval is een adequate behandeling van de claim van fundamenteel belang.

Bij een schadeveroorzakend evenement wordt een onafhankelijk expertisebureau ingeschakeld om de toedracht van de schade en omvang van de schade te bepalen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor (semi-)publieke instellingen

De verzekeringen die overheden en andere (semi-)publieke organisaties sluiten zijn vrijwel altijd maatwerk. De verzekeringsoplossingen zijn gerelateerd aan de specifieke risico’s die deze organisaties lopen en deze zijn heel anders dan in het bedrijfsleven. Intermont werkt met een team van specialisten dat veel kennis en ervaring heeft opgedaan met risico’s binnen het (semi-)publieke domein.

Voorafgaand aan het uitbrengen van een offerte maken we een duidelijke analyse van het risicoprofiel. We stellen gericht vragen om hier een verdiepingsslag te kunnen maken. Na deze uitgebreide analyse komen we tot een offerte. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat vraag en aanbod bij elkaar aansluiten.

Indien er sprake is van een Europese Aanbesteding kan Intermont namens de risicodragers inschrijven.

Meer informatie?

Makelaars en risicodragers kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen voor vragen over onze mogelijkheden op het terrein van aansprakelijkheidsverzekeringen.

Individuele verzekerden dienen zich eerst tot hun makelaar te wenden.