Fraudebeleid

Vertrouwen is de basis voor een goede relatie met onze klanten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een
kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Dit heeft een negatieve invloed op
de schadelast en daarmee het resultaat van onze volmacht portefeuille. Om deze reden hanteren wij dan
ook een actief bestrijdingsbeleid op het gebied van fraude. Lees hier verder over ons fraudebeleid:

Fraudebeleid Intermont