Heeft u nog vragen?

Bekijk de meest veelgestelde vragen hieronder om te kijken of wij uw vraag kunnen beantwoorden.

Wat is een gevolmachtigd agent?

Dat is een professionele, financieel dienstverlener die de bevoegdheid (‘volmacht’) heeft om namens een of meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een verzekeraar, ook doet.

Bijna, want hij draagt geen financiële risico’s. Dat is wettelijk zo geregeld. Een gevolmachtigd agent heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Een gevolmachtigd agent is een financiële dienstverlener met een belangrijke toegevoegde waarde – zijn volmacht(en). Daardoor kan hij u beter en sneller van dienst zijn.

Hoe weet ik of een financiële dienstverlener een gevolmachtigd agent is?

Het briefhoofd of de website brengen meestal snel uitkomst. Of raadpleeg de polis: als een polis of overeenkomst is ondertekend door de financieel dienstverlener in plaats van door de verzekeringsmaatschappij, hebt u vrijwel zeker te maken met een gevolmachtigd agent.

U kunt ook het register van financieel dienstverleners op www.afm.nl raadplegen.

En bij schade?

De financiële dienstverlener regelt dat als gevolmachtigd agent ook allemaal zelf. Wel zo fijn als u prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen.

Verzorgt een gevolmachtigd agent ook maatwerk?

Of het nu gaat om het verzekeren van een auto of wagenpark, een woonhuis of fabriekscomplex, de gevolmachtigd agent is een professional die het juiste financiële product kan leveren.

De gevolmachtigd agent kan u naast standaard producten van verzekeraars ook maatwerk leveren in de vorm van een eigen volmachtproduct. Hij kan de prijs of voorwaarden van een standaard maatschappijproduct zelf aanpassen.

Hij kan ook een nieuw financieel product samenstellen als dat beter aansluit bij uw situatie. Boven een dergelijke polis komt vaak de kantoornaam van de gevolmachtigd agent te staan.

De gevolmachtigd agent kan ook zelf een nieuw financieel product ontwikkelen en dat onder eigen merknaam op de markt brengen. Een eigen volmachtproduct is het ‘huismerk’ van de gevolmachtigd agent.

Hoe kan ik zien of ik een volmachtproduct heb?

Heel eenvoudig. De polis of overeenkomst is in dat geval ondertekend door de gevolmachtigd agent zelf. Dat doet hij namens een of meer verzekeringsmaatschappijen of banken. Die worden ook wel risicodragers genoemd en staan apart op de polis of overeenkomst vermeld.

Is het er meer dan één, dan wordt hun aandeel vermeld. Bij verzekeringen bijvoorbeeld: 50% verzekeringsmaatschappij X, 30% verzekeringsmaatschappij Y en 20% procent verzekeringsmaatschappij Z.

Is een volmachtproduct even goed als een maatschappijproduct?

Ja. De risicodragers zijn immers altijd bekende maatschappijen. Bij uw aanvraag, polisbeheer en schadeafwikkeling hebt u echter maar met één vertrouwde dienstverlener te maken: de gevolmachtigd agent.

Moet ik een gevolmachtigd agent extra betalen voor zijn diensten?

Nee, er worden geen additionele kosten in rekening gebracht. Dit is verdisconteerd in de premie.

Worden er door de gevolmachtigde kosten in rekening gebracht?

Wanneer u een verzekering afsluit via een bij ons aangesloten makelaar kunnen er poliskosten door de makelaar in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen worden vermeld op de site van de betreffende makelaar.

Hoe onafhankelijk is de gevolmachtigd agent?

De gevolmachtigd agent heeft een volmacht van één tot soms tientallen verzekeraars. Daar kan hij zelfstandig voor optreden. Maar hij is niet verplicht om financiële producten onder te brengen bij de partijen waarvan hij een volmacht heeft.

Wel zal hij in beginsel kiezen voor een volmachtproduct als dat voor u passend is, omdat hij de dienstverlening aan u dan helemaal in eigen hand heeft.

Kan ik veilig in zee gaan met een gevolmachtigd agent?

Zeker! Een gevolmachtigd agent voldoet volledig aan de eisen die door de Autoriteit Financiële Markten (Afm) zijn gesteld. Bovendien stellen verzekeraars die een volmacht aan een financieel dienstverlener verlenen nog eens extra voorwaarden van vakbekwaamheid, transparantie en integriteit.

Alle gevolmachtigd agenten zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag of kijk op www.kifid.nl.

De Raetsheren van Orden Groep B.V. is enig aandeelhouder van Intermont Assuradeuren B.V. Intermont Assuradeuren B.V. werkt geheel onafhankelijk van de andere werkmaatschappijen binnen de Groep.

Ter voorkoming van conflicterende belangen conformeren wij ons aan de Kwaliteitsnormering NVGA, artikel 1.1.

NVGA_Kwaliteitsnormering_2018

NVGA-circulaire-procedure-conflicterende-situaties

Wat is een klacht?
  1. Een klacht is elke blijk van onvrede van een klant, ook als de klacht direct wordt opgelost.

Tevens melden wij u dat Raetsheren van Orden Groep B.V. aangesloten is bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening. Wanneer wij naar uw inzicht niet naar tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd kunt u dit onafhankelijke klachteninstituut benaderen.
KIFID

Klachteninstituut Financiële dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
070 – 355 2248

Wat als ik een klacht heb?

Klachteninstituut

Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Wanneer u echter niet tevreden bent kunt u ons daarover benaderen. Richt uw brief aan de directie, Arcadialaan 36 c/d, 1813 KN Alkmaar en/of stuur uw brief aan compliance@intermont.nl. U zult binnen 5 werkdagen een bevestiging ontvangen waarin wij de vervolgprocedure uiteenzetten om uw klacht zo spoedig mogelijk naar tevredenheid af te handelen.

De procedure:

    1. Zodra wij uw brief binnen hebben sturen wij u binnen twee werkdagen een bevestiging.
    2. De directie zal de klacht direct intern bespreken met betrokkenen en de achtergrond van de klacht onderzoeken. Wanneer uw klacht betrekking heeft op het handelen van één of meerdere personen, en u wenst dat uw klacht niet met de perso(o)n(en) in kwestie wordt besproken, verzoeken wij u dit uitdrukkelijk te vermelden in uw klachtbrief.
  1. Nadat dit gesprek heeft plaatsgevonden, wordt er contact met u opgenomen. De vervolgprocedure zal met u worden besproken.
  2. Na het telefonisch onderhoud ontvangt u binnen twee dagen een brief waarin wordt bevestigd hetgeen besproken is.
  3. Intermont Assuradeuren B.V. onderneemt zo nodig actie waardoor uw klacht wordt verholpen.
  4. Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd, wanneer u naar tevredenheid een antwoord of oplossingssystematiek heeft ontvangen. Intermont Assuradeuren B.V. zal naar redelijkheid en billijkheid en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk stellen om uw klacht naar behoren te verhelpen.
  5. Ons uitgangspunt is uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Hierbij mag de totale doorlooptijd na binnenkomst van uw klachtbrief de termijn van een maand in principe niet overschrijden. Als blijkt dat de klacht niet binnen deze termijn af te handelen is, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld en worden nadere afspraken gemaakt.
Hoe gaat Intermont Assuradeuren B.V. om met privacy?

Klik hier voor meer informatie.

Hoe gaat Intermont Assuradeuren B.V. om met fraude?

Klik hier voor meer informatie.

Berekent Intermont Assuradeuren B.V. poliskosten?

Intermont brengt € 5 poliskosten in rekening.

Hoe is Intermont Assuradeuren B.V. te bereiken?

U kunt ons op verschillende manieren bereiken. U vindt onze contactgegevens op de website onder ‘Contact‘ en als u daar uw gegevens achterlaat, nemen wij graag contact met u op.

Wat moet ik doen bij schade?

Alle schades kunt u melden bij uw tussenpersoon. Zij zullen u begeleiden in de afwikkeling van de schade. Heeft u rechtsreeks contact met Intermont zonder gebruik te maken van de diensten van een tussenpersoon, dan kunt u de schade melden via schade@intermont.nl of per telefoon onder nummer 072-711 34 44.

Hoe gaat Intermont Assuradeuren B.V. om met omkoping en corruptie?