klantenservice_contact

Conflicterende belangen

Raetsheren Groep kent zowel een volmachtsbedrijf als een bemiddelingsbedrijf. Om een duidelijke scheiding te bewerkstelligen tussen beiden hanteren wij een Procedure Conflicterende Belangen.

Intermont treedt bij het afsluiten van verzekeringen en het behandelen van schades op als gevolmachtigd agent namens de volmachtgever. Indien een relatie een verzekering heeft afgesloten via Raetsheren, dan treedt Raetsheren op als bemiddelaar. De bemiddelings- en volmachtactiviteiten zijn in verschillende rechtspersonen ondergebracht, met een afzonderlijke jaarrekening. Tevens worden de volmachtactiviteiten op een ander adres uitgevoerd dan de bemiddelingsactiviteiten.

Als zich een situatie voordoet waarbij sprake kan zijn van een tegengesteld belang, dan is het de medewerkers van Intermont en Raetsheren niet toegestaan daarin zelfstandig een beslissing te nemen. De zaak wordt in dat geval voorgelegd aan de directie van Intermont. Deze neemt een gemotiveerde beslissing, waarbij het belang van de klant volledig is meegewogen. Zo nodig wordt indien nodig het oordeel van de volmachtgever en de Specialist Compliance en Risicomanagement gevraagd. De beslissing wordt vastgelegd in het dossier en via Raetsheren aan de relatie medegedeeld.

Conflicterende situaties kunnen bijvoorbeeld in de volgende situaties ontstaan:

  • uitbetaling van een niet gedekte schade;
  • onvoldoende of geen preventiemaatregelen eisen, waar deze wel zijn vereist;
  • afwijken van de geldende opzegtermijn;
  • afwijken van de premie respijttermijn;
  • het accepteren van een te zwaar risico in de volmacht;
  • het uitkeren van een coulancebetaling;
  • het afwijzen van een niet gedekte schade;
  • een conflicterende schuldvraag, omdat er meerdere verzekerden op zijn betrokken;
  • het hanteren van een te laag premietarief;
  • een korting welke wel of niet wordt verleend op de premie.