Construction all risk (CAR) verzekeringen

Optimale flexibiliteit bij het verzekeren van risico’s bij verschillende bouwprojecten

  • Intermont heeft volmachten van diverse risicodragers.
  • We verzekeren bouwprojecten van gemeenten, woningbouw corporaties, en bedrijven.
Ontdek
Intermont Ontdek
Intermont

Ervaren in alle opzichten

Het verzekeren van bouwprojecten kan heel complex zijn. Er zijn vaak veel partijen bij een project betrokken met elk een eigen opdracht en overeenkomst. Daarnaast kunnen er verschillen ontstaan tussen het ontwerp en de realisatie. Ook kan de impact op de omgeving groot zijn. En dan hebben we het nog niet gehad over de diverse soorten schaden die kunnen ontstaan tijdens het bouwtraject. Een schade kan leiden tot een vervelende uitloop van het project en dus extra kosten. Het is dan ook van belang vooraf goed af te stemmen welke risico’s er zijn en welke risico’s verzekerd dienen te worden.

Dat maakt een CAR-verzekering in het algemeen ook tot een complex product dat alleen met de juiste begeleiding van de makelaar en risicodragers tot tevredenheid leidt. Onze kennis en ervaring speelt hier een grote rol. De volmachtgevers achter Intermont hebben niet voor niets de pen uit handen gegeven.

CAR verzekeringen via Intermont

Intermont heeft volmachten van diverse risicodragers om CAR (Constructie All Risk) verzekeringen te accepteren.

  • Als een algemene verzekeringsoplossing onvoldoende is regelen wij in samenspraak met de makelaar maatwerk.
  • Naast het bouwwerk zelf, verzekeren wij ook de aansprakelijkheid en bestaande eigendommen mee.
  • In beginsel worden alle partijen die bij de bouw van het te verzekeren object betrokken zijn meeverzekerd.
  • Het eigen risico wordt in rekening gebracht bij de partij die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de schade.
  • Indien er sprake is van een mogelijkheid tot het nemen van regres, dan nemen wij het regres ter hand.
  • Intermont heeft een eigen team van schadebehandelaren.

De maximale bouwtermijn die wij kunnen verzekeren is 24 maanden per project, aangevuld met een onderhoudstermijn van 12 maanden. Mocht een langere verzekeringsperiode nodig zijn, dan treden wij hierover in overleg met onze volmachtgevers.

Meer informatie?

Makelaars en risicodragers kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen voor vragen over onze mogelijkheden op het terrein van CAR-verzekeringen.

Verzekerden dienen zich eerst tot hun makelaar te wenden.