(Semi) Publieke Sector

Visie

Intermont Assuradeuren B.V. wil, als gevolmachtigd agent van een aantal gerenommeerde verzekeraars, haar verzekerden op een directe en snelle wijze de best mogelijke dekking verlenen. Een adequate dekking waarborgt immers de continuïteit van de binnen het publieke domein opgedragen taken. Naast zakelijke kennis menen wij dat een persoonlijke benadering een wezenlijke bijdrage levert aan een duurzaam op te bouwen relatie.

Werkwijze


Intermont Assuradeuren B.V. werkt en communiceert rechtstreeks met haar verzekerden, zonder tussenkomst van een makelaar.

Ook in het geval dat u besluit een makelaar aan te stellen, zal Intermont Assuradeuren B.V. dit respecteren.