(Semi) Publieke Sector

Visie

Intermont Assuradeuren B.V. wil, als gevolmachtigd agent van een aantal gerenommeerde verzekeraars, haar verzekerden op een directe en snelle wijze de best mogelijke dekking verlenen. Een adequate dekking waarborgt immers de continuïteit van de binnen het publieke domein opgedragen taken. Naast zakelijke kennis menen wij dat een persoonlijke benadering een wezenlijke bijdrage levert aan een duurzaam op te bouwen relatie.

Werkwijze

Intermont Assuradeuren treedt op als gevolmachtigde van verzekeraars. Vanuit die rol wordt er rechtstreeks gecommuniceerd met relaties op acceptatie- en schadeniveau. Hierbij vertegenwoordigt Intermont de (belangen van de) verzekeraar. Op grond van wetgeving zijn wij niet bevoegd om onafhankelijk risico’s te inventariseren en analyseren, alsmede hier een advies aan te verbinden. Deze dienstverlening dient te worden verkregen bij een makelaar. Binnen de groep waar Intermont deel vanuit maakt, wordt deze taak verzorgd door Raetsheren van Orden B.V. (zie: www.raetsheren.nl).

De makelaarskeuze door een relatie is vrij en Intermont is, mede door een koppeling met e-ABS, in staat om vrijwel met iedere makelaar samen te werken.